In het teken van de luchtkwaliteit in Brussel VO CITIZEN: EEN VLEKKELOZE WEEK VAN DE MOBILITEIT

VO Citizen leidde de Brusselse Week van de Mobiliteit in goede banen, zonder noemenswaardige ongevallen, en dat ondanks een drukke agenda vol evenementen en ondersteunende activiteiten.

Elk jaar van 16 tot 22 september vindt in heel Europa de Week van de Mobiliteit plaats, om burgers warm te maken voor duurzame mobiliteit en om werk te maken van een gezondere leefomgeving en betere levenskwaliteit voor iedereen.

Het thema van de Week is elk jaar anders maar de rode draad van de campagne blijft steeds dezelfde: mensen aanzetten om zich op een andere manier te verplaatsen. Dit jaar besloot Brussel om aandacht te vragen voor de luchtkwaliteit en de impact van het autoverkeer op de gezondheid van al wie in Brussel woont.

De cijfers liegen er immers niet om. Op het vlak van luchtkwaliteit is Brussel een van de slechtste leerlingen in Europa. In 2018 waren er in de hoofdstad 632 vroegtijdige overlijdens als gevolg van de slechte luchtkwaliteit, die op haar beurt een gevolg is van het autoverkeer. De uitlaatgassen van wagens in Brussel zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor 69% van de uitstoot van schadelijke gassen en 50% van de uitstoot van fijn stof.

VO CITIZEN, EEN TIJGER IN JE TANK

Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel bleven niet bij de pakken zitten en sloegen voor het eerst de handen in elkaar om samen met VO Citizen, expert in communicatie met het grote publiek, een programma op poten te zetten. VO Citizen spaarde kosten noch moeite om alle stukjes van de puzzel in elkaar te laten passen en een gestroomlijnde, opvallende campagne klaar te stomen.

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, trok VO Citizen alle registers open. De campagne pakte uit met harde, wetenschappelijk onderbouwde cijfers, maar raakte met een paar goedgekozen beelden ook een meer gevoelige snaar.

Om de boodschap maximaal te verspreiden, werkte VO Citizen samen met Voice Agency een hele resem content en ondersteunde activiteiten uit:

  • Een website met een rekenmodule waarmee mensen hun eigen impact op de luchtkwaliteit konden meten, en een toolbox om kennis te maken met vormen van zachte mobiliteit die rekening houden met individuele behoeften. De website trok 35 371 bezoekers en 8 450 Brusselaars berekenden de impact van hun verplaatsingen, met behulp van de rekenmodule.
  • Een campagne met affiches en op sociale media, met verschillende influencers en een aantal heel rake beelden, gelinkt aan de hashtag #beatairpollution van de Verenigde Naties. 62 000 mensen engageerden zich concreet en 273 855 mensen werden bereikt door de campagne.
  • Twee persconferenties. Meer dan 400 artikels vermeldden de Week van de Mobiliteit.
  • Heel wat evenementen, waaronder:
    • Air for Schools: 1 400 lagereschoolkinderen kwamen samen op de Keizer Karellaan voor een choreografie waarmee ze hun boodschap kracht bijzetten. Een heel sterk symbolisch moment, dat ondersteund werd door Filter Café, Greenpeace, de scholen van de Stad Brussel en de gemeentelijke overheden.
    • het Mobilmix Dorp tijdens de autoloze zondag. Dat was CO2-neutraal en bracht 5 000 mensen op de been voor de traditionele brunch op straat, danslessen, een workshop vliegeren, maar vooral ook om alternatieve vervoersmiddelen uit te proberen…
  • Een tentoonstelling over mobiliteit vroeger en nu, om te laten zien wat er veranderd is en wat de stad doet om mensen te overhalen om stil te staan bij mobiliteit.
  • 2 stations waar de luchtkwaliteit werd gemeten in realtime, een week lang, bij het metrostation Kunst-Wet en in de voetgangerszone in het centrum.

MEDIA-AANDACHT, POSITIEVE REACTIES EN IMPACT OP DE LUCHTKWALITEIT

De massale respons van het grote publiek toont aan dat de Week van de Mobiliteit haar doel niet gemist heeft, zowel qua weerklank in de media als concrete resultaten:

Tijdens de autoloze zondag werd er een spectaculaire verbetering van de luchtkwaliteit gemeten, met concentraties schadelijke gassen die 70 tot 85% lager waren ten opzichte van weekdagen en 55 tot 70% lager in vergelijking met een gemiddelde zondag.

De verbetering van de luchtkwaliteit was ook goed zichtbaar in het meetstation op het De Brouckèreplein, met een daling van de concentratie schadelijke gassen van 67 tot 81%.

Verder was er beduidend minder lawaai in de stad en er hing veel minder fijn stof in de lucht, al speelt ook het gunstige weer daar een rol. De resultaten zijn bemoedigend voor iedereen die het belangrijk vindt om na te denken over hoe we ons verplaatsen en die daar ook zelf concreet iets aan wil doen.

Manon Glauden

Communication Coordinator, VO Event

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over VO Citizen

VO Citizen is een burgercommunicatiebureau dat zijn expertise aanbiedt aan openbare instellingen, maar ook aan ngo's en privébedrijven, in de overtuiging dat het aanspreken van mensen als burgers in plaats van consumenten helpt om de krachtigste boodschappen over te brengen.

Concreet werken we samen met de klant aan zijn communicatiestrategie en merkimago. We leveren acties op basis van sterke creatieve concepten die op verschillende manieren toegepast kunnen worden en via alle kanalen verspreid kunnen worden.

Neem contact op met

140A, Stallestraat 1180 Ukkle België

+32(0)2 340 04 87

info@vo-citizen.be

www.vo-citizen.be